Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

HartHartzaak is de website van een GGZ bemoeimoeder.
Ze maakt hem samen met haar zoon die in 1995 met de psychiatrie te maken kreeg. Wat later werd hem de term paranoide schizofrenie opgespeld. Het is een website over ervaringen met de psychiatrie en initiatieven in de echte wereld.

Eiwerk niet gegund voor WMO
24-12-2020

De Bestuursleden en medewerkers van muziekcentrum Eiwerk zijn druk bezig met het verzamelen van steunbetuigingen. Ze onderzoeken of het besluit van de Gemeente Amsterdam om Eiwerk de aanbesteding niet te gunnen, kan worden teruggedraaid. Er is een gesprek gevoerd met de afdeling Inkoop van de Gemeente Amsterdam. Er is een protest geschreven naar de Raad die daar eerder een positief besluit over had genomen. Er is een ingezonden brief gestuurd naar het Parool. En er is reden om aan te nemen dat de gunning herzien moet worden.

Niets is voldoende om dit bizarre besluit in de Gemeente Amsterdam, om vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning alleen die partijen te gunnen die "zorg" bieden en op papier aan de juiste aanbestedingscriteria voldoen, een halt toe te roepen. Uitdrukkelijk is bij de aanbesteding niet gekeken naar de inhoud en achtergrond van de (dagbesteding) activiteiten, die jarenlang succesvol waren en opnieuw inschreven.
Muziekcentrum Eiwerk biedt geen zorg maar muziekworkshops en lessen aan zeker honderd mensen met een GGZ of MO achtergrond. En het zijn er de afgelopen jaren honderden geweest die hun leven weer hebben opgepakt door bezig te gaan met hun passie, dat wat heelt en troost biedt: muziek.
Zorg krijgen ze van de dokter en de thuiszorg. Hun leven oppakken doen ze door weer te gaan werken of door te starten met hun liefhebberij, dat wat zin geeft in hun leven, in ons geval "samen muziek maken". Voor mensen die met de psychiater een connectie hebben is het niet een strakke duidelijke lijn naar afschalen naar het buurthuis. Terugval loert om de hoek. De ervaring van Eiwerk is dan ook dat het een soort tussenvoorziening blijkt te zijn, met een opstap en een terugval functie.
Daar komt nog iets bij. Heel bewust is er bij de start van Eiwerk voor gekozen om met gewone muziekprofessionals en gewone burgers te werken en niet te psychiatriseren (Jules Tielens). Dokters en therapeuten mochten binnen komen maar alleen om muziek te maken. Verder ging het om kwaliteit leveren. Het muziekcentrum is een onafhankelijk burgerinitiatief opgezet door ouders die door hadden dat hun zoon met schizofrenie niet een therapeutische trommel of tamboerijn nodig had maar Rock and Roll. In zijn geval is het overigens digitale minimal music.
Eiwerk wil een ongebonden muziekvoorziening blijven voor de gehele regio Amsterdam. En we hoopten zelfs dat dit initiatief in het hele land overgenomen zou worden.
Waarom ongebonden, onafhankelijk? We hebben gemerkt dat burger gestuurde collega-initiatieven die succesvol bleken en groot groeiden, aan een grote zorginstelling moesten gaan hangen om zeker te zijn van financiering. Maar daar raak je in het keurslijf van de instelling je slagkracht kwijt en loop je de kans opgeslokt te worden door gepolder en gaat het werken mét mensen over in praten 'over mensen en papieren.

Dit gaat niet alleen over Amsterdam. Het is een algehele tendens om te snoeien op alles wat helpt om je eigen kracht weer op te pakken binnen de leefwereld van mensen in buurten en wijken. Als je de zorg die leefwereld binnen brengt en niet alleen bij de dokter en het ziekhuisdeel laat, blijf je als burger altijd geconfronteerd met het stigma, je uitzonderingsrol en je beperkingen en niet met je kracht, je herstel en zo gewoon mogelijk als heel mens mee doen.
Al die mensen die hebben gewerkt aan "vermaatschappelijking", "sociale inclusie", "kwartiermaken", "erbij horen", weg bij de AWBZ en de regie bij de Gemeenten. Wat een desillusie.
Hoe mooi zou het zijn als er een aparte financieringsstroom zou bestaan voor ongebonden schilvoorzieningen, burgerinitiatieven van onderop die binnen de leefwereld wat kwaliteit betreft maar een kleine stap verwijderd zijn van het reguliere aanbod. Want je kunt tot nu toe niet zeggen dat het reguliere aanbod haar armen wijd heeft gespreid om jongens als mijn zoon, met goede en slechte dagen, hartelijk te verwelkomen.

Maar dit terzijde
Het gaat nu om het volgende.
Als oprichter en oud directeur zou ik alle mensen die bekend zijn met Muziekcentrum Eiwerk of soortgelijke creatieve initiatieven, willen vragen om de bijgaande stukken door te lezen en om vervolgens aan Eiwerk een steunbetuiging te schrijven (hoeft niet lang) vanuit persoonlijk perspectief waardoor De Gemeente Amsterdam nog eens goed gaat nadenken en ze mogelijk op andere gedachten gebracht kunnen worden. Misschien kan de aanbesteding niet ongedaan gemaakt worden maar er kan wel een andere financieringsbron aangeboord worden voor dit soort burgerinitiatieven die de druk op de zorg verminderen. Jullie steunbetuigingen bij elkaar zijn voldoende voedsel om de Gemeenteraad te overtuigen en als het moet Kamervragen te stellen over deze ontwikkeling.
In de bijlage de stukken die de moeite waard zijn om te lezen om een beeld te krijgen van wat er op dit moment gaande is.
Steunberichten kunnen jullie sturen naar info@hardzaak.eu.
Ik zorg voor een goed vervolg.

Brief aan de Raad van Amsterdam
Eiwerk Klinkt
Jos van der Lans in De Groene Amsterdammer


We zullen wel eens zien wie hier de sterkste is- Hannie (naar Herman van Veen)
Listen to my heart - Little Green Lights-
Ik ben een kaassouffle - Hip hop collectief Eiwerk-
Blog: Ontwikkeling
Eco systeem GGZ
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update 15 januari 2021

up