Burgers met ervaringskennis

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

Jop Marlieke de Jonge Vertellen werkt

home
Home


Sterk Volk

Hoe noem je de mensen die door omstandigheden te maken krijgen met de psychiatrie of maatschappelijke opvang? Gevoelige mensen, kwetsbare mensen, mensen die niet altijd kunnen voldoen aan de gemiddelde norm van wat "gewoon" gevonden wordt. Mensen die over de rand zijn gekukeld toen ze de grenzen kwijt raakten. Dat wil niemand. Maar het kan iedereen overkomen. Ook mij, ook jou...
En dan, op de weg terug, als je weet dat je extra gevoelig bent of een trauma hebt verstopt. Vaak onzichtbaar aan de buitenkant. Hoe ga je je dan handhaven in een vaak te harde samenleving.
Dan word je kanjers, vechters, sterke persoonlijkheden, als het je lukt, jezelf terug te vinden en stand te houden.
En dat niet één keer maar meermaals, steeds weer opnieuw, omdat je als "gewoon" mens soms vergeet dat je die gevoeligheid, dat verborgen trauma hebt. Kanjers zijn het. Sterke, krachtige mensen die hopelijk nooit opgeven om die plek te vinden waar ze zich thuis voelen, kunnen functioneren en gerespecteerd en bewonderd worden.

Wat kunnen wij, medeburgers, naastbetrokkenen, vrienden, hulpverleners, van deze persoonlijkheden leren?
We kunnen beginnen ze echt te leren kennen

up