Het leven zelf

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

Goed wonen Werken en dagbesteding Leven en passies Goede initiatieven Witte en gouden raven


home
Home


Goede praktijken

Wat gebeurt er nu concreet voor de mensen met een GGZ achtergrond of GGZ hulpvraag? Wat voor waardevolle initiatieven en good practices zijn er. Bij dingen die deugen gaan we op zoek naar deze goede praktijken of zijn het basale voorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving....te participeren (ja,ja). Is er van alles wel voldoende? Zijn er geschikte woningen en woonplekken met thuiszorg of huishoudelijke ondersteuning. Is er voldoende gepast werk en werkbegeleiding op maat. En hoe zit het met betaalbare en op maat gesneden vrije-tijdsvoorzieningen. Mensen die niet kunnen lopen krijgen een rolstoel. Wat als je je niet kunt concentreren omdat er teveel prikkels zijn die hard binnen komen. Welke hulpstukken (protheses) zijn er eigenlijk voor de mensen met een psychische handicap.
Dingen die Deugen gaat op zoek naar basisvoorzieningen die in de steden en dorpen te vinden zijn, dus op het vasteland, in de burgerij.
Er zijn ook mensen die in een beschermde omgeving moeten blijven wonen. Ook daar moet je streven naar goede woonplekken, voldoende activiteiten en leefkwaliteit.
We gaan op zoek naar die basishulpmiddelen voor mensen met een GGZ gerelateerde hulpvraag.

Het begint met goed wonen.
Dan gepast studeren en werken
en als dat even niet lukt, een vaste dagstructuur en zinvolle dagbesteding.
Omdat er meer is dan wonen en werken alleen. Omdat mensen liefhebberijen hebben, passies, zaken met een grote betekenis voor hun kwaliteit van leven, gaan we ook deze belangrijke kwaliteiten en voorzieningen in kaart proberen te brengen.
Je kunt ervoor kiezen om de voorzieningen van het psychiatrie eiland de steden in te brengen. Beter is het als de al bestaande sociale dienstverleners, culturele instellingen, ondernemers en scholen hun armen openen en samen met de herstelbeweging alle maatschappelijke voorzieningen voor alle burgers toegankelijk maakt. We spreken over "sociale of maatschappelijke inclusie".